CEA MAI BUNĂ SOLUŢIE PENTRU COMPANIA DUMNEAVOASTRĂ

CALIFICAREA ÎNALTĂ ŞI INSTRUIREA CONTINUĂ A SPECIALIŞTILOR NOŞTRI, GARANTEAZĂ CALITATEA, RAPIDITATEA SERVICIILOR ACORDATE ŞI CONFIDENŢIALITATEA DEPLINĂ A INFORMAŢIEI DUMNEAVOASTRĂ.

TOTAL GONSULTING - AUDIT, CONTABILITATE, CONSULTAŢII

Fondată în septembrie 2008 de către o echipă de profesionişti în domeniul economic, compania Total Consulting oferă o gamă largă de servicii în sfera auditului, consultingului şi evidenţei contabile. şi-a început activitatea în octombrie 2008, prin prestarea serviciilor de ţinere a evidenţei contabile si consulting. La data din 26 decembrie 2008 compania a obţinut Licenţa Camerei de Licenţiere a Republicii Moldova pentru activitatea de audit general: seria A MMII nr. 036346, prestînd din moment şi servicii în domeniul auditului.

În cadrul firmei activează două departamente: Audit şi Consultanţă, Organizarea şi ţinerea evidenţei contabile. Administrarea activităţii companiei este exercitată de Managerul-Auditor, Serghei SîRBU. Auditorul deţine Certificat de auditor eliberat de Ministerul Finanţelor, este contabil practic certificat, certificare obţinută in cadrul programul de certificare profesională a contabililor şi auditorilor profesionişti CIPA care reuneşte 23 de asociaţii profesionale din ţările Europei de Est şi Asiei Mijlocii, organizată de Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti (ACAP).

Compania dispune de o echipa de specialisti in domeniu care şi-au făcut studiile în instituţii prestigioase din tara si au o bogata experienta de lucru. Specialiştii noştri sunt auditori certificati, contabili şi economişti licentiaţi, care au experienţa de lucru la întreprinderi cu diferite forme de proprietate şi genuri de activitate, îşi efectuează munca în baza unei abordari individuale a fiecărui Client, confidenţialităţii, respectării stricte a standardelor profesionale şi etice acceptate în domeniul consultanţei.

© 2021 TOTAL CONSULTING S.R.L.
powered by: ITOS